Skanīgu līgo

Ar skanīgu līgo
Lai Jāņunakts zied.
Lai uguns uz sauli
Un vasaru iet.

Atausts Jāņu rīts

Lai siera ritulis ripo,
Lai puto alutiņš salds,
Lai uzzied papardes zieds,
Un atausts Jāņu rīts balts.

Tikai no papardes zieda

.. ja reibt, tad tikai no papardes zieda,
ja slīgt tad tikai apskāvienos,
ja zaudēt, tad tikai skaidro saprātu…

Augstu šūpoties

Augstu šūpoties,
Tālu lūkoties,
Olu grozā ievelties
Un no sirds tās pieēsties!

Ieklausies vējā

Paveries debesīs, ieklausies vējā,
jūti kā mostas puķe un strauts.
Lieldienu rīta dzīvības dziesmu,
mūža garumā sadzirdēt ļauts.

Paveries debesīs, ieklausies vējā, jūti kā mostas puķe un strauts. Lieldienu rīta dzīvības dziesmu, mūža
Plūc, māsiņa, ko plūkdama, Saplūc raibus puķu pušķus, Zilus, baltus, iedzeltenus, Kas Jāņos uzziedēja!
Lai jums labi, lai jums ļoti labi Lai jums brīnišķīgi iet Lai jums visi labie
Mans prieks ir manas puķes - Tāds kluss un vienkāršs prieks, Caur to man krietni
Cik 10000 rasas pilienu puķes lapiņā, tik daudz mīļu buču tev no sevis sūtu!