Kāzu apsveikumi

Ja pratīsim to dot

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim.
Būs laime tad, ja pratīsim to dot.
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim,
Vien dodot citiem, varam laimi gūt.

Dzīvē spētu tālu iet

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.
No nedienām, no salta vēja
Šo mazo dvēselīti sargājiet

Kaut reizi dzīvē, lai tavs sapnis, Kļūst par īstenību! Kaut reizi dzīvē, lai tava viskvēlākā
Rokas pārtop par ligzdu, Tur putnēns izšķilsies drīz. Vēl brīdis. Putna vārds nolaidīsies Svēts, laimīgs
Laižat mani aplūkot, Vaj ir vieglis šūpulītis: Ja ir vieglis šūpulītis, Tad laimīga dzīvošana!
Nav bijis vēl neviens tāds gads, Kas tikai laimi nestu, no bēdām, rūpēm sargātu Un
"Par patiesu dāvanu var runāt tikai tur, kur dāvinātājs tikpat laimīgs kā dāvanu saņēmējs, kur