Lai silta vasara, Lai ziemā sniegs; Lai darbs, lai draugi, Un pa reizei prieks; Lai
Ar Tevi šai naktī lai notiek Neparasts brīnums kāds. Lai laime atnāk un paliek, Lai
Kad pirmā svece ar savu liesmiņu jau sildījusi, Laiks blakus otru sveci iedegt, Tad gaisma
Klusums visapkārt un norimst pat vēji, Vien zvaniņu skaņas tālumā skan, Tur kamanas vieglas velk
...Vēl brīdi būs klusums. Tad saplīsīs gads divpadsmit mirdzošās cerībās...