Vien gaišas mīlestības vārdā, Mazs cilvēciņš no nebūtības izkāpj, No mīlas ņemts un mīlai atdots,
Nez no kurienes uzradies tas - Klēpī ievēlies kamolīts mazs. Saulē sārti vaidziņi tvīkst, Vai
Dziedi māmiņa "Aijā žūžu", Visu mūžu Tavs es būšu! Lāča bērns, kam ogas lasīs, Lāča
Lai aug mazais puisēniņš Tā kā stalts ozoliņš; Paaugsies, tad būs viņš Meitām siržu lauzējiņš.
es uzliku saimniekam Ozoliņa vainadziņu, lai tam auga tādi zirgi Kā kuplie ozoliņi.