Lai gaisā jūtams viegls flirts, Bet ūdenim lai piejaukts spirts!!
Viens nāks tavu dvēseli duļķot, Otrs seklu un netīru sacīs. Kāds trešais nākš slāpes dzesēt,
Tev pateicos par zvaigzni svētku dienā, Par oglēm pavardā, kad ārā snieg, Par veldzes bezgalību
Es strauta ūdeni tev krūzē nesu, Cik dīvaini, ka sagadījās tā - Man pašai sudrablāse
Cilvēki audzē piectūkstoš rožu vienā pašā dārzā... un neatrod to, ko meklē... bet to, ko