lops

Vienu ar ūdeni, otru ar šņabi

Ja lopam priekšā noliks 2 spaiņus
– vienu ar ūdeni, otru ar šņabi,
lops dzers ūdeni,
tādēļ nebūsim lopi un iedzersim šņabi.