prieks

Lai tavā sirdī prieks

Lai tavā mužā saules daudz,
Lai tavā sirdī prieks.
Lai nākotne vēl ilgi var
Tev daudz ko skaistu sniegt.

Katru dienu pa prieka brītiņam

Katru dienu pa sapnim, pa cerībai,
Smaidam siltam un vārdam sirsnīgam;
Katru dienu pa prieka brītiņam,
Lai ievijas dzīves apcirkņos!

Viņš atnācis kā vienmēr

Viņš atnācis kā vienmēr — savādāks,
Mums katrs jaunais gads nes savu prieku,
Bez pārmetumiem veco pavadām,
Viņš citu gadu pulkā nebūs liekais.

Jaungada priekam

Skujiņām smaržot, svecītēm degt,
Jaungada priekam ikdienu segt!

Mazs kaķēns klēpī aizmidzis

Visapkārt sniegs ir sasnidzis,
Mazs kaķēns klēpī aizmidzis,
Un kādam sirds jau prieka trīs,
Jaunais gads būs atkal drīz.