Vēl pūpolus un smaržu pilno silu

Es ņemu debess gabaliņu zilu
Un pielieku tam sniegpulksteni klāt,
Vēl pūpolus un smaržu pilno silu,
To visu vēlos Tev es dāvināt.
Šai apsveikumā sūtu bērzu prieku,
Ko apzeltījis plaukstošs lazdas zars,
Un vēl simttūkstošs dzimtās puses nieku,
Kas Tavai sirdij prieku dāvāt var!

Smaids Tavs tik mīksts

Sieviete, smaids Tavs tik mīksts, es teiktu, pat pūkains kā salnas rītā izšķīlies bezbēdīgs pūpols. Smaids atmaidzē sirdi kā saulīte lasīt tālāk

Pūpolītis svētkus gaida

Mīksts un apaļš šis tik smaida. Pūpolītis svētkus gaida. Kadiķītis blakus smej, Saule pāri starus lej.

Pūpola maigumā izplaucēt dienu

Pūpola maigumā izplaucēt dienu aizņemt no saulītes gaismiņu vienu ielikt to sirdī un izbaudīt dienu kurā nav sāpju kurā nav lasīt tālāk

Apaļš kā pūpols

Apaļš kā pūpols, lunkans kā žagars, skaists kā lecoša saulīte !? Slimība ārā, veselība iekšā !!