Es dzīves kalnā pakāpjos

Pie viršu druvas apstājos
Un skatos ziedos mēļos.
Es dzīves kalnā pakāpjos,
Ka bagāts – pateikt vēlos.
Kā augšup, lejup šūpolēs
Man dzīves ceļš ir gājis,
Bet skatos baltos pūpolos,
Un aizmirstu, kurš rājis.
*
Kas grumbuļi, kas sprunguļi?
Pret to, ko dzīvē guvis.
Pēc lietus dienām bumbuļi
Ver zaļiem asniem durvis.
*
Ko palīdz bēdas, ka ir prieks,
Kas visur apkārt valda.
Viss cits ir dzīvē tīrais nieks,
Ja sirds tev ir bez malda.
*
Es tādēļ dzīves rudeni
Kā lielus svētkus teicu.
Un zilu viršu puteni
Ar pateicību sveicu.

Šonakt sargā miera gariņš

Visas zemes tekas zilgas Šonakt sargā miera gariņš. Tāli zvani... Klusas ilgas... Rokās smaidošs egļu zariņš... Visur viegliem, mīļiem soļiem lasīt tālāk

Kautkam šodien liela diena

Kautkam šodien liela diena, Laikam kādam vārda diena, Skatos es kalendārā, Edgaram svētki velns arārā!!!

Tavos svētkos vēlu tev

Tavos svētkos vēlu tev To, ko vēlējos es sev: Prieku, naudu, puķu vāzi, Pudeli un lielu glāzi. Laimi kā zilu lasīt tālāk

Svētkos un niekos

Ar Tevi vasarā un ziemā, Lietū un sniegā. Ar Tevi bēdās un priekos, Svētkos un niekos. Ar Tevi kopā būt, lasīt tālāk