Es dzīves kalnā pakāpjos

Pie viršu druvas apstājos
Un skatos ziedos mēļos.
Es dzīves kalnā pakāpjos,
Ka bagāts – pateikt vēlos.
Kā augšup, lejup šūpolēs
Man dzīves ceļš ir gājis,
Bet skatos baltos pūpolos,
Un aizmirstu, kurš rājis.
*
Kas grumbuļi, kas sprunguļi?
Pret to, ko dzīvē guvis.
Pēc lietus dienām bumbuļi
Ver zaļiem asniem durvis.
*
Ko palīdz bēdas, ka ir prieks,
Kas visur apkārt valda.
Viss cits ir dzīvē tīrais nieks,
Ja sirds tev ir bez malda.
*
Es tādēļ dzīves rudeni
Kā lielus svētkus teicu.
Un zilu viršu puteni
Ar pateicību sveicu.

Lai viss ko vēlies

Lai viss ko vēlies - PIEPILDĀS. Lai viss ko dari - IZDODĀS, Lai viss ko gribi ir SASNIEDZAMS. Bet nekad lasīt tālāk

Mazliet sniega

Mazliet sniega, mazliet prieka, Mazliet spēka, mazliet grēka, Bet visvairāk - mīlestības!

Uzredzēšanos

Uzredzēšanos, tik drīz skaidrā jūs maani vairs neredzēsiet

Veselību – stipru

Veselību - stipru kā riekstu! Laimi - saldu kā medu! Mīlestību - kā tikko plūktu ābolu! Prieku - krāsainu, daudzveidīgu lasīt tālāk