Kā gribas ko skaistu un vērtīgu - Garāku egli, lielāku dāvanu Un Ziemsvētku vecīti -
Viens vienīgs zieds Tik skaists un krāšņš. Viens vienīgs draugs Tik mīļš un dārgs!
Atvērt dvēseli priekam Un zināt,ka laime sūrst, Sevī nepalikt liekai Un pasauli neatgrūst. Skaistumam atvērt
Gadu skaitlim šai brīdī nav nozīmes, Visa pamatā cilvēka sirds. Viss tas maigums, ko mīlot
Lai tavā mužā saules daudz, Lai tavā sirdī prieks. Lai nākotne vēl ilgi var Tev