Lai tavā sirdī prieks

Lai tavā mužā saules daudz,
Lai tavā sirdī prieks.
Lai nākotne vēl ilgi var
Tev daudz ko skaistu sniegt.

Kā gribas ko skaistu

Kā gribas ko skaistu un vērtīgu - Garāku egli, lielāku dāvanu Un Ziemsvētku vecīti - vīrieti īstu. Kā gribas ko lasīt tālāk

Tik skaists un krāšņš

Viens vienīgs zieds Tik skaists un krāšņš. Viens vienīgs draugs Tik mīļš un dārgs!

Skaistumam atvērt sirdi

Atvērt dvēseli priekam Un zināt,ka laime sūrst, Sevī nepalikt liekai Un pasauli neatgrūst. Skaistumam atvērt sirdi Un atļaut asarām līt, lasīt tālāk

Šī diena lai uzbur to

Šī diena lai skaista kā sapnis, Tāda ir tikai vienreiz gadā. Šī diena lai uzbur to. Ko visu gadu gaidi.