pavasaris

Vienmēr ir pavasaris

Ar Tevi vienmēr ir pavasaris!
Kā Tu no ziemas to nosargāji?
It kā Tevī kāds saules stars
Būtu atradis mājas …

Apkārt rikšo zaķu bari

Lieldienās ik pavasari,
Apkārt rikšo zaķu bari.
Visās mājās čakli strādā,
Un par raibām olām gādā.

Nebeidz tie pēc pavasara alkt

No dienas šīs sāk divi bērzi šalkt,
No sulu salduma un plauksmes apreibuši,
Lai nebeidz tie pēc pavasara alkt
Vēl tad, kad birze būs tiem apkārt saaugusi.