Apkārt rikšo zaķu bari

Lieldienās ik pavasari,
Apkārt rikšo zaķu bari.
Visās mājās čakli strādā,
Un par raibām olām gādā.

Lai pazūd tumsa

Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs, Glabāsim Lieldienu prieku arvien, Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī. Lieldienu saule lai atspīd arvien.

Šūpojies Lieldienās

Šūpojies Lieldienās, Priecājies Lieldienās - Par baltiem pūpoliem, Par raibām oliņām.

Ziemas baltuma miers

Lai Jaunā gada katrai dienai Ziemas baltuma miers, Pavasara ūdeņu skanīgums, Vasaras saules siltums, Un rudens ziedu krāsainība!

Nebeidz tie pēc pavasara alkt

No dienas šīs sāk divi bērzi šalkt, No sulu salduma un plauksmes apreibuši, Lai nebeidz tie pēc pavasara alkt Vēl lasīt tālāk