Jēzus dzīvs!

“Jēzus dzīvs!“ klau, zvanu skaņas zemei pāri viļņojas.
“Jēzus dzīvs“ šalc mežu gali,priekā ziedi atveras.
“Jēzus dzīvs“- tas atbalsojas tuvumā un tālumā.
“Jēzus dzīvs“- mirdz spožāk saule,ūdeņos mirdz staru zelts.
“Jēzus dzīvs“- pār mākoņkalniem aukšup jūtas gars mans celts.
“Jēzus dzīvs“- tas atbalsojas tuvumā un tālumā.
Jēzus dzīvs! Sirds rīta stundā nebeidzamu prieku jūt.
Jēzus dzīvs! Vairs dzīves nastas panest neliekas tik grūt`.
Jēzus dzīvs!-tas atbalsojas tuvumā un tālumā.

Dāvinu Tev pirmās vizbulītes

Es dāvinu Tev pirmās vizbulītes, Lai pavasari spētu sirdī jaust, Lai visi rīti,arī miglā tītie, Ar gaismu dvēselē un sirdī lasīt tālāk

Čalīt, kāpēc tas tā

Pasaki, čalīt, kāpēc tas tā, Kāpēc man par Tevi jādomā? Saule aust, pēc tam tumst, Mana sirds pēc Tevis skumst...

Ieklausies Ziemassvētkos

...Ieklausies Ziemassvētkos ...Ieklausies sirdī ...Ieklausies Mīlestībā un glabā šo dziesmu sevī ...Un tici ...Jo Mīlestība paliek pie tā, kas tai lasīt tālāk

Gadiņš uzkrīt plecam

Lai ar gadiņš uzkrīt plecam, Bet vai tāpēc jākļūst vecam? Ja ir sirdī dzīves prieks, Gadu skaits ir tīrais nieks!