Jēzus dzīvs!

“Jēzus dzīvs!“ klau, zvanu skaņas zemei pāri viļņojas.
“Jēzus dzīvs“ šalc mežu gali,priekā ziedi atveras.
“Jēzus dzīvs“- tas atbalsojas tuvumā un tālumā.
“Jēzus dzīvs“- mirdz spožāk saule,ūdeņos mirdz staru zelts.
“Jēzus dzīvs“- pār mākoņkalniem aukšup jūtas gars mans celts.
“Jēzus dzīvs“- tas atbalsojas tuvumā un tālumā.
Jēzus dzīvs! Sirds rīta stundā nebeidzamu prieku jūt.
Jēzus dzīvs! Vairs dzīves nastas panest neliekas tik grūt`.
Jēzus dzīvs!-tas atbalsojas tuvumā un tālumā.

Aiz laimes pukst sirds

Aiz gaismas mirdz zieds, Aiz laimes pukst sirds Pa pasauli mūžam Lido mīlestība.

Bez tevīm dzīvot nevaru

Es tevi mīlu, dievinu Bez tevīm dzīvot nevaru Mana sirds pieder tev Tikai tev mana mīļā!

Dāvinu Tev pirmās vizbulītes

Es dāvinu Tev pirmās vizbulītes, Lai pavasari spētu sirdī jaust, Lai visi rīti,arī miglā tītie, Ar gaismu dvēselē un sirdī lasīt tālāk

Čalīt, kāpēc tas tā

Pasaki, čalīt, kāpēc tas tā, Kāpēc man par Tevi jādomā? Saule aust, pēc tam tumst, Mana sirds pēc Tevis skumst...