Lai gadiem pēdas jauc

Palūdz pavasari,
Lai tas spēku aizdod.
Palūdz puteņiem,
Lai gadiem pēdas jauc.
Palūdz pašai sirdij – tā vislabāk zinās,
Kādus gadus atpakaļ lai sauc.
Gadu straumē nestas aiziet dienas,
Dzīves jūrā saplūst vienuviet.
Lai vēl ilgi mirdz Tev ceļa zvaigzne,
Darbi veicas, gaišas dienas rit.

Smaržo pēc padarītā

Dzimšanas dienas rītam Tāda dīvaina elpa- Smaržo pēc padarītā Smaržo pēc jauna darba, Smaržo pēc izceptas maizes Un pēc pavasara lasīt tālāk

Tavs pavasaris tik ziedošs

Tavs pavasaris tik ziedošs šai ziemas dienā, Tava jaunība, kā pumpurs, pirms zieds ir briedā. Tavi sapņi, kā bites ielido lasīt tālāk

Un izgaismot kādu citu

Tu vari izgaismoties, jo pavasaris ir Tevī Un izgaismot kādu citu, Kam dvēselē rūs saules zvani, jo kādam ir vajadzīgs lasīt tālāk

Vienmēr ir pavasaris

Ar Tevi vienmēr ir pavasaris! Kā Tu no ziemas to nosargāji? It kā Tevī kāds saules stars Būtu atradis mājas lasīt tālāk