Tavs pavasaris tik ziedošs

Tavs pavasaris tik ziedošs
šai ziemas dienā,
Tava jaunība, kā pumpurs,
pirms zieds ir briedā.
Tavi sapņi, kā bites
ielido pašos krāšņākos ziedos.
Visa pasaule šodien
ar Tevi ir biedros.
*
/M. Dūka/

Ir atvilkusies ziema

No tālām krievu sādžām, Kur valda nīcība un bads, Ir atvilkusies ziema, Tai lidzi Jaunaisgads!

Kad uzsnidzis sidrabains sniegs

Visskaistākā laikam ir ziema, Kad uzsnidzis sidrabains sniegs, Visskaistākā laikam ir diena, Kad Tevi neatstāj prieks!

Rit laiks un tas tev pasaka

No pavasara - vasarā, no rudens zelta - ziemā- rit laiks un tas tev pasaka, ka esi savā vietā un lasīt tālāk

Ir atnākusi ziema

No tāla sala ciema Kur zvana ciekurznis ir atnākusi ziema tai līdzi Jaunais gads. * /Daijana/