Dieviņš

Vecmāmiņa mazdēlu auklēja

Vecmāmiņa mazdēlu auklēja,
Mazmeitiņu atskrejam gaidīja.
Dieviņš nodomu mainīja
Un atkal mazdēlu raidīja.

Matos sudrabs, sirdīs zelts jums krājies, Laimīgs, kas šo zeltu saņemt māk. Es arvien -
Sudraboti sniegi sniga vecā gada vakarā. Sudrabiņa laime nāca Jaunā gada rītiņā!
Spīdi spoži, mēnestiņ, Vecā gada vakarā. Lai atnāca Jaunais gads Sudrabiņu kaisīdams.
Re, arī zvaigznēs ierakstīts Tas pats, kas laukos plašos: Jāmeklē sudrabs Tas baltais, kas trīc
Nāk zvaigznes ar sudraba svecītēm rokās Un silta gaisma pār pasauli līst.