Nez no kurienes uzradies tas - Klēpī ievēlies kamolīts mazs. Saulē sārti vaidziņi tvīkst, Vai
Dziedi māmiņa "Aijā žūžu", Visu mūžu Tavs es būšu! Lāča bērns, kam ogas lasīs, Lāča
Uzrunāt debešos zvaigzni bezgalību minēt paieties pretim vējam ik dienas ikdienu svinēt tad viegli pacelties
Dieviņš sēja sudrabiņu Visu garu Jāņu nakti. Sēj, Dieviņ, manu tiesu Jele vienu birzumiņu! *