Uzrunāt debešos zvaigzni bezgalību minēt paieties pretim vējam ik dienas ikdienu svinēt tad viegli pacelties
Dieviņš sēja sudrabiņu Visu garu Jāņu nakti. Sēj, Dieviņ, manu tiesu Jele vienu birzumiņu! *
Nez no kurienes uzradies tas - Klēpī ievēlies kamolīts mazs. Saulē sārti vaidziņi tvīkst, Vai
Dziedi māmiņa "Aijā žūžu", Visu mūžu Tavs es būšu! Lāča bērns, kam ogas lasīs, Lāča