Kaut reizi dzīvē, lai tavs sapnis, Kļūst par īstenību! Kaut reizi dzīvē, lai tava viskvēlākā
Šī diena lai skaista kā sapnis, Tāda ir tikai vienreiz gadā. Šī diena lai uzbur
Dzīves straumēm krāsu ir daudz, Dzīves dienām ceļu bez gala, Vajag zināt, kur Tavējais sauc,
Tici sapnim - tas piepildīsies Ceri uz brīnumu - un tas nāks Mīli! Un pasaule
Atkal mēs esam ceļā - ceļā uz laimi, ceļā uz zvaigznēm, ceļā uz cerībām, zeļā