Šodien Jūsu kāzu dienā Sveicam Jūs no sirds! Lai Jums vienmēr tā kā šodien Acis
Sakas liktas labpratigi, Vezums javelk sapratigi, Kas par ilksi kaju liks, Tam ar patadzinu tiks.
Dzīve ir dīvaina, lai kā uz to raudzītos. Mēdz teikt, ka dzīve ir ceļojums. Bet
Mīlestība eksistēs tik ilgi, kamēr viens to mīlu sargā - otrs var staigāt apkārt, būt
Ir dzīve tā ka kā katls kūpošs, Kur katrs kumosu sev rod, Tev bērni sagādā