Kaut reizi dzīvē, lai tavs sapnis, Kļūst par īstenību! Kaut reizi dzīvē, lai tava viskvēlākā
Saules zelta piebiruši Visi mazi pudurīši. Būt tādam saulainam Tavam dzīves gājumam!
Ja Tev dzīvē klājas grūti... tad pie velna visus sūti.. atceries uz brīdi mani.. pasmaidi..
Šodien Jūsu kāzu dienā Sveicam Jūs no sirds! Lai Jums vienmēr tā kā šodien Acis
Sakas liktas labpratigi, Vezums javelk sapratigi, Kas par ilksi kaju liks, Tam ar patadzinu tiks.