kāzu diena

Vezums javelk sapratigi

Sakas liktas labpratigi,
Vezums javelk sapratigi,
Kas par ilksi kaju liks,
Tam ar patadzinu tiks.