Kas vecajā meklēts

Lai Jaunajā gadā
piepildās tas,
Kas vecajā meklēts
un neatrasts!

Noskaņa ir netverama

Tā noskaņa ir netverama, Ko decembris mums sirdī auž, Tā plūst no cilvēkiem un namiem, To piesnigušie meži pauž. Tā lasīt tālāk

Gads lai veiksmi dod

Jaunais gads lai veiksmi dod, jaunus darbus piepildot!

Ir atvilkusies ziema

No tālām krievu sādžām, Kur valda nīcība un bads, Ir atvilkusies ziema, Tai lidzi Jaunaisgads!

Pie dzīvām domām lai sildās

Jaunais gads mums atkal dos dienas - Diena pēc dienas ar darbu lai pildās, Kā ar medu piepildās šūnas. Cilvēks lasīt tālāk