Jāņu tēvs rūkdams nāca, Līgo, līgo alus kanna rociņā, Līgo Jāņu māte dancodama Līgo, līgo
Sievietēm mātēm, sievietēm - sievām, meitenēm seksīgām, pusaudzēm tievām, naciķu liegti, mēs spītējot biedam, dāvājam
Un it nekas nav atgriežams, Viss rit un rit uz priekšu, Māt, paskaties - Tavs
Man nav burvju vārdu, Man nav trīs Laimes Mātes vēlējumu Un mans spēks ir puteklis
Jāņa māte izpušķoja Ar apsēm istabiņu. Vai tev trūka bērzu, kļavu Vai kuplā ozoliņa?