Jāņu tēvs rūkdams nāca, Līgo, līgo alus kanna rociņā, Līgo Jāņu māte dancodama Līgo, līgo
Sievietēm mātēm, sievietēm - sievām, meitenēm seksīgām, pusaudzēm tievām, naciķu liegti, mēs spītējot biedam, dāvājam
Man nav burvju vārdu, Man nav trīs Laimes Mātes vēlējumu Un mans spēks ir puteklis
Jāņa māte izpušķoja Ar apsēm istabiņu. Vai tev trūka bērzu, kļavu Vai kuplā ozoliņa?
Alu, alu, sieru, sieru, Jāņa māte nelecies! Kad mēs beidzot būsim divi, Tad tu baigi