atrasts

Jaunais gads lai veiksmi dod, jaunus darbus piepildot!
No tālām krievu sādžām, Kur valda nīcība un bads, Ir atvilkusies ziema, Tai lidzi Jaunaisgads!
Jaunais gads mums atkal dos dienas - Diena pēc dienas ar darbu lai pildās, Kā
Sijā zeltu, tu, saulīte, Ar visiem sietiņiem, Lai priecīgi Ziemassvētki, Lai bagāts Jaunais gads!
Nāk Jaunais gads un jauna diena, Zūd vecais prom kā saulē sniegs. Lai zemes telpā