Kas šodien tavās rokās dus. Es, māmiņ gribēju jau ļoti. Tev mīļus vārdus pateikt klusi.
Visskaistākie ir ziedi, ja rasa tajos mirdz. Visskaistākie ir vārdi, ja tos saka no sirds!
Ieskaties man acīs! Tās tev visu pateiks bez vārdiem.
Daudz laimes Tev Dzimšanas dienā Bet Tu tikai nelec sienā, Lai mēs varam Tevi apsveikt
Tavas acis pavedina, tavi vārdi pamudina, tavi glāsti samulsina, tavi skūpsti apklusina.