Mīlestību pilnas pārslas krīt

No septītajām debesīm uz leju
Ar mīlestību pilnas pārslas krīt.
Nāk Ziemassvētki pa šo debess eju,
Šo pasauli ik gadu apraudzīt.
Ar pilnu maisu dāvanām par plecu,
Ar zvanu skaņām egļu zariņos,
Nāk Ziemassvētki pa šo ceļu veco,
Un bērnus lasa kopā bariņos.
Un visa pasaule ir atkal kopā,
Kad Ziemassvētku koris mīļi dzied,
Kad sveces augstu paceltas tur rokās,
Kad it neviens vairs negrib projām iet.

Caur sniega pārslām

Šonakt visums ar zemi, Caur sniega pārslām, Gaismas valodā Sarunājas. Baltās, vieglās pūkas Kā baltas domas Pār cilvēkiem Klājas. Gaišs, lasīt tālāk

Kad aiz loga vecais gads

Lai jums šovakar ir silti, silti, Kad aiz loga vecais gads. Un ar jautriem pārslu smiekliem, Atnāk laimīgs Jaunais gads.

Cik brīvi un lēnām

Cik rāmi, cik brīvi un lēnām, pār pasauli pārslas laižas! Un vietas vairs nepaliek ēnām, Un takas un domas ir lasīt tālāk

Pār pasauli pārslas laižas

Cik rāmi, cik bikli, cik lēnām Pār pasauli pārslas laižas Lai vietas vairs nepaliek ēnām Un takas un domas ir lasīt tālāk