pārslas

Kad aiz loga vecais gads

Lai jums šovakar ir silti, silti,
Kad aiz loga vecais gads.
Un ar jautriem pārslu smiekliem,
Atnāk laimīgs Jaunais gads.

Pār pasauli pārslas laižas

Cik rāmi, cik bikli, cik lēnām
Pār pasauli pārslas laižas
Lai vietas vairs nepaliek ēnām
Un takas un domas ir gaišas.

Debesu liedagi sniegos

Debesu liedagi sniegos,
Pārslas uz zemi krīt,
Ziemassvētki ir ceļā
Pasauli sasildīt!