Lai egle tās paņem

Šodien nolieciet
Ikdienas steigu un rūpes,
Lai egle tās paņem
Un sveķotā čiekurā slēdz!

Tev bērni sagādā gan rūpes

Ir dzīve tā ka kā katls kūpošs, Kur katrs kumosu sev rod, Tev bērni sagādā gan rūpes, Bet toties stresu lasīt tālāk

Zaļo egļu zaros

LŪGSIM Ziemassvētku zvaigznēm Tā kā ziediem debess laukā plaukt. Zaļo egļu zaros svecēm Tā kā ugunskuram spožās liesmās degt. Lūgsim lasīt tālāk

Eglīšu gaismā

Ar Ziemassvētku baltajām kamanām Eglīšu gaismā Brauksim Jaungadam pretī, Līdzi ņemot tikai labās dienas, Gaišās domas un cerību putnus

Spožākās zvaigznes

Šim vakaram spožākās zvaigznes, Šim vakaram spožākais sniegs, Bet spožāks par svecītēm eglē Lai sirdī nāk cerību prieks!