Sievietēm mātēm, sievietēm - sievām, meitenēm seksīgām, pusaudzēm tievām, naciķu liegti, mēs spītējot biedam, dāvājam
Nelaid garām Laimes māti Vecā gada vakarā. Lai dod laimes atslēdziņu, Saujām zeltu, sudrabiņu.
Man nav burvju vārdu, Man nav trīs Laimes Mātes vēlējumu Un mans spēks ir puteklis
Jāņa māte izpušķoja Ar apsēm istabiņu. Vai tev trūka bērzu, kļavu Vai kuplā ozoliņa?