Klusais vakars steidzās

Klāj zemes klēpi baltais sniedziņš
Un egles zarus izpušķo
Šis klusais vakars steidzās
Ar sveču liesmām izstaro
Ar svaigas skujas smaržu
Un piparkūku garšu
Ar dāsni klātu galdu
Ko DIEVIŅŠ mielastā mums dod
Un gaiši svētkki sirdī
Ik gadu nāk pie mums
Lai ļaužu sirdis sasildīt
Ar DIEVA mīlestību piepildīt!!!

Lai ir, ko

Lai ir, ko mīlēt un ir, kas mīl. Lai ir, ko gaidīt un ir, kas gaida. Lai ir, ko darīt lasīt tālāk

Zemes smagums virmo valsī baltā

Sniegputenī rūpju taka sadeg balta, Vējā balta diena balta dzimst, Balta saule birzij labu rītu saka.... balta dziesma nenorimst. Baltas lasīt tālāk

Balts zvaigžņu sniegputenis

Šai naktī zvaigznes snieg - Balts zvaigžņu sniegputenis. Tās zvaigžņu sējējs zemes tumsā kaisa, Lai visiem tiek - Lai katram lasīt tālāk

Lai Tev ir ko mīlēt

Lai Tev ir ko mīlēt, un lai Tevi mīl, Lai Tev ir ko gaidīt un Tevi gaida, Lai ir ko lasīt tālāk