Klusais vakars steidzās

Klāj zemes klēpi baltais sniedziņš
Un egles zarus izpušķo
Šis klusais vakars steidzās
Ar sveču liesmām izstaro
Ar svaigas skujas smaržu
Un piparkūku garšu
Ar dāsni klātu galdu
Ko DIEVIŅŠ mielastā mums dod
Un gaiši svētkki sirdī
Ik gadu nāk pie mums
Lai ļaužu sirdis sasildīt
Ar DIEVA mīlestību piepildīt!!!

Ziemassvētku vakars kad satums

Ziemassvētku vakars kad satumst aiz loga, Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas, Spīd zelta mēness, mirdz sudraba sniegs, Ir bagāts lasīt tālāk

Adventes vainagā pirmo svecīti aizdedzot

Novembris atvadās to sajūt ik dvēsele, Adventes vainagā pirmo svecīti aizdedzot. Latvijā tumšāko laiku Gaismā iesvētām- Sirds visu sajūt un lasīt tālāk

Zelta stars

Viens zelta stars no zvaigžņu spieta Mums katram tieši sirdī krīt, Jo tieši sirdī ir tā vieta, Kur Ziemassvētku brīnums lasīt tālāk

Iededz sveci egles zarā

Pirms iededz sveci egles zarā, Dedz svētku liesmu sirdī savā, Ar piedošanu, sapratni, Ar mīlestības dzirksteli Un tici - tas lasīt tālāk