skujas

Piespiest pie rūtīm lūpas

Piespiest pie rūtīm lūpas un pieri,
Klajums lai pārredzamst tiek.
Lūkoties, cik uz skujiņām mierīgs
Ziemsvētku vakarā sniegs.