Cik skuju zariņā

Cik skuju zaļā zariņā,
tik laimes vienā gadiņā!

Mirdzi saviem vecākiem

Kā mazs pūpolzariņš, Kā mazs saules stariņš, Mirdzi saviem vecākiem!

Sargā miera gariņš

Visas zemes tekas zilgas Šonakt sargā miera gariņš. Tāli zvani... Klusas ilgas... Rokās smaidošs egļu zariņš... Visur viegliem, mīļiem soļiem lasīt tālāk

Piespiest pie rūtīm lūpas

Piespiest pie rūtīm lūpas un pieri, Klajums lai pārredzamst tiek. Lūkoties, cik uz skujiņām mierīgs Ziemsvētku vakarā sniegs.

Zinu nāks diena

Es zinu nāks diena, kad laime tev savas rokas pretī sniegs, kad tava seja smaidīs, jo tavā sirdī būs mīlestība lasīt tālāk