Lai aizskrien jaunība, kā kāzinieku zvani, Cik baltas ābeles un egles sarmā zied. Vai skaisti
Draugs, paies skolas gadi Un tāles aizsauks mūs, Bet senie skolas zvani Vēl atmiņās mums
Kad zvani divpadsmit jau spēlē, Cits, citam draugi laimi vēlē, Nu projām dzīsim veco duksi,
Visas zemes tekas zilgas Šonakt sargā miera gariņš. Tāli zvani... Klusas ilgas... Rokās smaidošs egļu
Lai aizskrien jaunība, kā kāzinieku zvani, Cik baltas ābeles un egles sarmā zied. Vai skaisti