Aicina mani atpakaļ iet

Stāv egles uz saulrieta pakalniem
Un skandina zelta čiekuriem.
Tās aicina mani atpakaļ iet
Uz māju kalnā, kur saule riet.
Tās dzird, ko mana dvēsele sūdz
Ceļ zaru rokas uz augšu un lūdz
Un zvaigznes tur nāk un apstājas,
Un klausās, kā koki teic lūgšanas.

Ziemassvētku vakars kad satums

Ziemassvētku vakars kad satumst aiz loga, Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas, Spīd zelta mēness, mirdz sudraba sniegs, Ir bagāts lasīt tālāk

Naktī zvaigznes

Šajā naktī zvaigznes Lejup laižas Un kā sudrabs Egļu zaros krīt. Sveču staros visas Domas gaišas, - Lai tās būtu lasīt tālāk

Aizskrien jaunība

Lai aizskrien jaunība, kā kāzinieku zvani, Cik baltas ābeles un egles sarmā zied. Vai skaisti bija tikai pavasari mani? Nē, lasīt tālāk

Adventes vainagā pirmo svecīti aizdedzot

Novembris atvadās to sajūt ik dvēsele, Adventes vainagā pirmo svecīti aizdedzot. Latvijā tumšāko laiku Gaismā iesvētām- Sirds visu sajūt un lasīt tālāk