... Lai prieka Tev būtu tik daudz, ka to varētu savest siena šķūnī kā smaržīgu
No pavasara - vasarā, no rudens zelta - ziemā- rit laiks un tas tev pasaka,
Pie mūsu jaunības slitas Sen citi kumeļi zviedz, Un arī dzērves ir citas, kas, vasarai
Ledainā un tumšā naktī Pašā dziļā ziemas vidū Ir viens brīdis, kurā sākas Jauna vasara
Kā ziema pret vasaru, Kā skarbā pret maigo, Kā gudrā pret naivo, Kā ļaunā pret