Lai nāk tava mīlestība

Tālumā skatoties, gaidu un skaitu:
…. un piedod man trūkumus manus,
kā es piedodu tavējos,
lai nāk tava mīlestība,
lai paliek pie manis tā,
neieved mani pašpieticībā,
bet atpestī no grūtsirdības,
jo tev pieder mana sirds,
mana dzīve un mana laime –
mūžīgi mūžos, mīļais…..

Aiz laimes pukst sirds

Aiz gaismas mirdz zieds, Aiz laimes pukst sirds Pa pasauli mūžam Lido mīlestība.

Bez tevīm dzīvot nevaru

Es tevi mīlu, dievinu Bez tevīm dzīvot nevaru Mana sirds pieder tev Tikai tev mana mīļā!

Dāvinu Tev pirmās vizbulītes

Es dāvinu Tev pirmās vizbulītes, Lai pavasari spētu sirdī jaust, Lai visi rīti,arī miglā tītie, Ar gaismu dvēselē un sirdī lasīt tālāk

Čalīt, kāpēc tas tā

Pasaki, čalīt, kāpēc tas tā, Kāpēc man par Tevi jādomā? Saule aust, pēc tam tumst, Mana sirds pēc Tevis skumst...