Lai nāk tava mīlestība

Tālumā skatoties, gaidu un skaitu:
…. un piedod man trūkumus manus,
kā es piedodu tavējos,
lai nāk tava mīlestība,
lai paliek pie manis tā,
neieved mani pašpieticībā,
bet atpestī no grūtsirdības,
jo tev pieder mana sirds,
mana dzīve un mana laime –
mūžīgi mūžos, mīļais…..

Mazliet sniega

Mazliet sniega, mazliet prieka, Mazliet spēka, mazliet grēka, Bet visvairāk - mīlestības!

Enģelītis pa gaisu

Enģelītis pa gaisu trauc, Visus šodien mīlēt sauc! Mīlestības bultas saldas, Lai Tev garām neaiztraucas!

Veselību – stipru

Veselību - stipru kā riekstu! Laimi - saldu kā medu! Mīlestību - kā tikko plūktu ābolu! Prieku - krāsainu, daudzveidīgu lasīt tālāk

Cik daudz uz pasaules ir

"...vārdi, vārdi... Cik daudz uz pasaules ir vārdu... Bet katram no mums ir sirds, Viena sirds un tajā mājo - lasīt tālāk