Lai nāk tava mīlestība

Tālumā skatoties, gaidu un skaitu:
…. un piedod man trūkumus manus,
kā es piedodu tavējos,
lai nāk tava mīlestība,
lai paliek pie manis tā,
neieved mani pašpieticībā,
bet atpestī no grūtsirdības,
jo tev pieder mana sirds,
mana dzīve un mana laime –
mūžīgi mūžos, mīļais…..

Dāvinu Tev pirmās vizbulītes

Es dāvinu Tev pirmās vizbulītes, Lai pavasari spētu sirdī jaust, Lai visi rīti,arī miglā tītie, Ar gaismu dvēselē un sirdī lasīt tālāk

Čalīt, kāpēc tas tā

Pasaki, čalīt, kāpēc tas tā, Kāpēc man par Tevi jādomā? Saule aust, pēc tam tumst, Mana sirds pēc Tevis skumst...

Ieklausies Ziemassvētkos

...Ieklausies Ziemassvētkos ...Ieklausies sirdī ...Ieklausies Mīlestībā un glabā šo dziesmu sevī ...Un tici ...Jo Mīlestība paliek pie tā, kas tai lasīt tālāk

Gadiņš uzkrīt plecam

Lai ar gadiņš uzkrīt plecam, Bet vai tāpēc jākļūst vecam? Ja ir sirdī dzīves prieks, Gadu skaits ir tīrais nieks!