Ieskatos Tavās acīs

Kad es ieskatos Tavās acīs,
es redzu visu,
kā man pietrūcis,
visu, kas man vajadzīgs,
visu, ko cilvēks grib vairāk
nekā to vispār iespējams jelkad iegūt.
Pienāk tādi brīži, kad šīs alkas
kļūst par dzīves pamatu un saturu,
elpu, uguni un dzīves brīnumu.
Tik skaidri to iespējams apjaust
varbūt tikai dažas minūtes vai sekundes,
bet šajos brīžos dzīve sastingst un pasaule negriežas.
Tā pārdzimst.
Vai varbūt beidzot piedzimst.
Mīlestība ir tas, ko nekad nevar piepildīt.
Nekad.
Tāpēc tā nekad nebeidzas !!!

Aiz laimes pukst sirds

Aiz gaismas mirdz zieds, Aiz laimes pukst sirds Pa pasauli mūžam Lido mīlestība.

Atkal sasilst dvēseles!

Ļauj gaismas straumei sirdij tecēt cauri Tam brīnumam, ko Ziemssvētki nes, No mīlestības silto vārdu auras, lai atkal sasilst dvēseles!

Mēs gaidām mirdzumu

Ziemassvētki ir cilvēku iekšējās gaismas svētki. Mēs gaidām mirdzumu no iekšienes! No sevis. No tā, kas sevī. Mēs to piesaucam, lasīt tālāk

Ieklausies Ziemassvētkos

...Ieklausies Ziemassvētkos ...Ieklausies sirdī ...Ieklausies Mīlestībā un glabā šo dziesmu sevī ...Un tici ...Jo Mīlestība paliek pie tā, kas tai lasīt tālāk