Ar skanīgu līgo Lai Jāņunakts zied. Lai uguns uz sauli Un vasaru iet.
Ir atkal Jāņu nakts un atskan līgo, Uz mirkli vaļā veras burvīgs zieds. Kaut matos
Visas puķes uzziedēja, Papardīte neziedēja, Tā ziedēja Jāņu nakti Zeltītiem ziediņiem.
Neguļu, neguļu Jānīša nakti (līgo! līgo!), Lai mani liniņi Veldrē nekrīt (līgo! līgo!). * Neguļu,