Pūt, Jānīti, vaŗa tauri, (līgo! līgo!) Sasauc savus Jāņa bērnus (līgo!): Jāņa bērni izklīduši, Jāņa
Jāņu diena svēta diena Aiz visām dieniņām: Miezīts cēla cepurīti Līdz pašām debesīm.
Nāc nākdama, Jāņu diena, Tev ir pulka gaidītāju: Govis gaida zaļu kroņu, Meitas skaistu līgošanu.
Nelīst lietus, nelīst lietus, Šodien lietus nevajaga, šodien lietus nevajag. Salīs manas Jāņu zāles, Salīs
Kas gulēja Jāņu nakti, Tas ne velnam nederēja. Neredzēja Jāņu naktes, Kā ziedēja papardīte; *