Dvēselīte rasas lāsēs

Dvēselīte rasas lāsēs –
Ne jau zvaigžņu, tikai rasas –
Viņpus prieka, viņpus bēdas
Dvēselīte krustceļos.
Mūža gaismas pielijusi,
Iet pa rasas ceļu klusi,
Klusi, klusi, ļoti klusi…
Viss ieguvums – tik sīkas zvaigžņu dzirkstis,
Kas salīst divās tuvās dvēselēs…

Mīļu buču tev

Cik 10000 rasas pilienu puķes lapiņā, tik daudz mīļu buču tev no sevis sūtu!

Visdzidrāko rasu dod rīts

Lai līst visskaistākais lietus, Visdzidrāko rasu dod rīts Un kaut ko no Saulgriežu brīnuma, Lai katrs paņem sev līdz!

Esi kā puķīte

Esi kā puķīte Rasā, kas mirdz, Lai tev ir tīra Un draudzīga sirds.

Tūkstoš rasas pilienu

Cik tūkstoš rasas pilienu ik rītu puķes slacina, tik tūkstoš mīļu bučiņu es tev no sevis nosūtu...