Kā gribas ko skaistu un vērtīgu - Garāku egli, lielāku dāvanu Un Ziemsvētku vecīti -
Viens vienīgs zieds Tik skaists un krāšņš. Viens vienīgs draugs Tik mīļš un dārgs!
Atvērt dvēseli priekam Un zināt,ka laime sūrst, Sevī nepalikt liekai Un pasauli neatgrūst. Skaistumam atvērt
Šī diena lai skaista kā sapnis, Tāda ir tikai vienreiz gadā. Šī diena lai uzbur
Gadu skaitlim šai brīdī nav nozīmes, Visa pamatā cilvēka sirds. Viss tas maigums, ko mīlot