Vecā gada vakarā

Spīdi spoži, mēnestiņ,
Vecā gada vakarā.
Lai atnāca Jaunais gads
Sudrabiņu kaisīdams.

Zeltu saņemt māk

Matos sudrabs, sirdīs zelts jums krājies, Laimīgs, kas šo zeltu saņemt māk. Es arvien - ar jums kad parunājies, Projām lasīt tālāk

Sudrabiņa laime nāca

Sudraboti sniegi sniga vecā gada vakarā. Sudrabiņa laime nāca Jaunā gada rītiņā!

Zvaigznēs ierakstīts

Re, arī zvaigznēs ierakstīts Tas pats, kas laukos plašos: Jāmeklē sudrabs Tas baltais, kas trīc Tepatās ? mūsos pašos.

Gaisma pār pasauli līst

Nāk zvaigznes ar sudraba svecītēm rokās Un silta gaisma pār pasauli līst.