sudrabs

Zeltu saņemt māk

Matos sudrabs, sirdīs zelts jums krājies,
Laimīgs, kas šo zeltu saņemt māk.
Es arvien – ar jums kad parunājies,
Projām eju, kļuvis bagātāks.

Sudrabiņa laime nāca

Sudraboti sniegi
sniga vecā gada vakarā.
Sudrabiņa laime nāca
Jaunā gada rītiņā!

Vecā gada vakarā

Spīdi spoži, mēnestiņ,
Vecā gada vakarā.
Lai atnāca Jaunais gads
Sudrabiņu kaisīdams.

Arī zvaigznēs ierakstīts

Re, arī zvaigznēs ierakstīts
tas pats, kas laukos plašos:
“Jāmeklē sudrabs tas baltais, kas trīc
tepatās – mūsos pašos!”