Brīnumi notiek tur, kur viņiem tic, un jo vairāk tic, jo biežāk tie notiek! *
Raugies ar bērna ticību Zvaigžņu atspulgos sārtos Šonakt Tev gaisma jāsaredz Debess atvērtos vārtos
Lai Ziemassvētku laiks nes Laimi, mieru un ticību, lai Lietišķa un bagāta ir katra Jaunā
Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība un mīlestība jauniem darbiem un sapņiem!
Tā viena - ticība, Tā otra - cerība, Tā trešā - Mīlestība Kas sāpēm pāri