ticība

Laimi, mieru un ticību

Lai Ziemassvētku laiks nes
Laimi, mieru un ticību, lai
Lietišķa un bagāta ir katra
Jaunā gada diena!

Lai svētku mirdzumā

Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība un mīlestība
jauniem darbiem un sapņiem!

Sāpēm pāri mirdz

Tā viena – ticība,
Tā otra – cerība,
Tā trešā – Mīlestība
Kas sāpēm pāri mirdz.