Palūdz pavasari, Lai tas spēku aizdod. Palūdz puteņiem, Lai gadiem pēdas jauc. Palūdz pašai sirdij-
Lai gadi rit, tā tam ir jābūt Un lai par tiem nekad nav žēl. Tik
Atnāk dienas, Aiziet dienas Gadi vijas gredzenā Balti sniegi, Zelta sapņi Satin dzīvi kamolā.
Ai, gadi, ai, gadi, Vai tiešām Jūs pamazām žiglāki kļūstat? Nesteidzies novecot, sirds, Vēl jau
Gadi nāk un pazūd tālē, gadi prom ar vēja spārniem skrien un tavā dzīves pavedienā