Tava dvēsele silta un vienkārša

Es raugos tevī kā brīnumā,
Jo tava dvēsele silta un vienkārša zied.
Un liekas, ka laiks šajā jaukajā vakarā
Cauri vasaras ziedošām pļavām iet.
Es raugos tevī kā brīnumā-
Cik vienkārši un jauki tavi gadi zied.
Un ir tik mīļi, ka varam līdzās tiem iet
Un tavā ziedlapu rasā iemirdzēt.
(Ā. Āre)

Izej rītausmā agri, Ja tev daudz vēl ko pasaulei sniegt. Parādi - ieva un ķezbere
Lai jums labi, lai jums ļoti labi Lai jums brīnišķīgi iet Lai jums visi labie
Dienas zied, jo tu tām ziedēt liec, Naktis mirdz, jo tu tām gaismu dedz! Un
Tu šodien skaties gadu kalnā, Un diena tev tik gaiša šķiet. Mirdz tavos matos sudrabsalna,
Lai vienmēr dvēsele Tava kā brīnumsvecīte zied, lai ziedi, zvaigznes un sapņi tur savākti vienuviet!