Nezina mērķi tā savu

Aizver acis…redzi maza puķīte zied.
Nezina mērķi tā savu.
Vienkārši uzzied un zied.
Aizver acis…jūti-laižas taurenis.
Netic tas smaguma spēkam,
Vienkārši lido un dzied.
Aizver acis…dzirdi-apkārt tik papeles.
Nedomā koki par malku,
Vienkārši izaug un mieg.
Aizver acis…smaržo-apkārt ir bitītes trīs.
Nejūt tās medus garšu,
Vienkārši dīcina, sīc.
Aizver acis…garšo uz mēles Tev zemenes.
Nezin tās krāsu gammu,
Vienkārši priecē un mirdz.
Aizver acis…un vēlies,kas gan Tu gribi būt?
Nezinot iespēju robežu,
Vienkārši sajūtas rod!