taurenis

Glabā savu dvēselīti

Glabā savu dvēselīti,
Tā kā baltu taurenīti!
Neļauj kājām samīdīt,
Dzīves dubļos aptraipīt!