Kaut reizi dzīvē, lai tavs sapnis, Kļūst par īstenību! Kaut reizi dzīvē, lai tava viskvēlākā
Rokas pārtop par ligzdu, Tur putnēns izšķilsies drīz. Vēl brīdis. Putna vārds nolaidīsies Svēts, laimīgs
Laižat mani aplūkot, Vaj ir vieglis šūpulītis: Ja ir vieglis šūpulītis, Tad laimīga dzīvošana!
"Par patiesu dāvanu var runāt tikai tur, kur dāvinātājs tikpat laimīgs kā dāvanu saņēmējs, kur
Kaut kur ir pļava - Viena vienīgā pasaulē - Tava! Naktīs viņa Tev sapņos smaržo